PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

628 Comments

Reply BobunLanny
3:40 PM on July 20, 2017 
Каждая обычная женщина мечтает о замечательной фигуре, разумеется и любой рядовой джентльмен, предпочтет благоверную с ладным и шикарным телом. В указанном женщине помогают диетическое питание. Но еще необходимо помнить, что выбирать диету следует так, чтобы спустя время не повредить свое драгоценное здоровье.

Подробнее яблочно кефирная диета
Reply Steveniceta
8:01 PM on May 3, 2017 
заказать продвижение интернет магазина логин скайпа kai230361
заказать продвижение интернет ресурса
Reply Sarunas Luksys
1:56 PM on September 11, 2016 
Dear Sirs,

We are Roman catolic from Lithuania and planning to have wedding in Malta on the 28th of October.
It would be wonderfull to step with my wife to your church.
Could we ask a blessing from you? Thank you in advance for your quick answer.

Best regards,
Sarunas Luksys

+37068705579
Reply John B. Zarb
3:17 AM on February 26, 2016 
Nixtieq nkun naf jekk ghadx hemm il-hsieb li 't-tribuna ewkaristika hux ser tigi restawrata kif gejna imgharfin xi zmien ilu? Dan peress li ma' issemma xejn aktar dwara.

Grazzi.

Hsieb u Kurzita......!
Reply John Zarb
12:44 AM on September 2, 2015 
Grazzi tal-informazzjoni u li kienet fil-pront.

Prosit hafna.
Reply webmaster
11:38 AM on August 31, 2015 
Sur Zarb, ix-xoghol miexi u nittamaw li kemm il-pittura kif ukoll l-iskultura jkunu lesti fl-iqsar zmien possibbli. grazzi tal-interess.
Reply john Zarb
11:28 AM on August 31, 2015 
F'hiex waslet ir-restawrazzjoni tas-saqaf tal-Kor? Ix-xoghol wieqaf jew ser jitkompla ghax issa ghadda wisq zmien u sa fejn naf jien kollox wieqaf? Nixtieq risposta ghax ilni hafna nittama li narah lest.

Luqi genwin.
Reply Neil
5:00 AM on June 6, 2015 
Grazzi Jeff. Dan is-sit jigi aggornat minn zmien ghal zmien u se nisehu s-suggeriment tieghek ukoll. Pero illum il-Fb sar aktar popolari mal-udjenza u ghalhekk certu dettalji ikunu fuqu . tislijiet
Reply Jeffrey Scicluna
9:06 AM on June 1, 2015 
Nixtieq prosit hafna ta' din is-site avolja ilha ftit ma tigi rinnovata issa. Nixtieq naghti ftit tal-parir rigward ir-ritratti fuq il-muzew. Kien ikun iktar ghaqli li kieku kull ritratt ikollu tahtu jew fuqu informazzjoni dwar ir-ritratt.

Mill-bqija prosit tassew
Reply Vincent Zerafa
11:09 AM on August 29, 2013 
Nixtieq nawguralkom, lillkom kollha kemm intkom, Hal Luqqin, ta' din il website, hekk mimlija b informazzjoni. Hadt hafna pjacir kif rajt l pittura li kien halla missieri, Joseph L. Zerafa, ta' Papa Pawlu VI. Kull darba li kont nigi go Hal Luqa kont nghaddi naraha, kienet tkun fit tarag li jghati ghal Arkivji. Illum l gurnata qieghda f'wahda mill kmamar tal Muzew Parrokjali. Nirringrazzjakom ta' dan kollu. Prosit.