PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Avvizi - Il-Hadd 22 ta' Mejju, 2017


Nitolbu ghal Saver Darmanin li miet din il-gimgha. Aghtih O Mulej


It-Tnejn issir il-laqgha ghall-Koppji mizzewgin fic-Centru fis-7.00 pm.


Nhar il-Erbgha ssir laqgha ta’ formazzjoni ghan-Nisa fic-Centru fid-9.00 am.


Nhar il-Hamis fis 7pm laqgha ghall-genituri tat-tfal tal- precett fil-Museum. It-tfal ikollhom il-lezzjoni taghhom fl- istess hin.


Nhar il-Gimgha fis-7.00 pm fil-Museum tas-subien laqgha specjali bi play dwar San Gorg Preca ghall-genituri tat-tfal minn Yr 5 'il fuq.


Nhar il-Hadd 28 ta' Mejju fis 6.30 pm fil-Museum tas- subien laqgha specjali dwar San Gorg Preca bi play u mument ta talb. Kulhadd hu mistieden.


It-Tlieta 30 ta’ Mejju ser issir harga ghal Ghawdex.  Tluq fis-6.00 pm minn quddiem il-Knisja u biljetti minghand Mary Jacono.

Fuljett Parrokkjali

LEHEN IL-PARROCCA - HAL LUQA

Festa 2016

 


Aghfas Hawnsabiex tara l-fuljett parrokkjali - Lehen il-Parrocca Luqa Festa 2016.pdf                                                                  Aghfas Hawn sabiex tara l-fuljett FLIMKIEN 

 

Il-GENS illum

 Aghfas Hawn sabiex tara l-gazetta Il-GENS illum

Adorazzjoni