PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Avvizi 21 ta’ Jannar 2018

Parrocca Sant’Andrija Appostlu, Hal Luqa


Kull nhar ta’ Hadd fis-6.30pm fil-Museum ikun hemm laqgha ta’ formazzjoni. Kulhadd imheggeg jattendi.

It-Tnejn fis-7pm isir il-laqg]a tal-Mizzewgin fic-centru Parrokkjali.

Il-harga li kellha ssir fis-26 ta’ Jannar ghal-irgiel giet posposta ghat-23 ta’ Frar. Biljetti minghand Nenu Psaila.

Nhar il-Hamis 25 ta’ Jannar ser isir harga ghal kulhadd. Tluq fid-8.45am u biljetti minghand Mary Jacono.

Kull nhar ta’ Gimgha fit-3pm fil-Kappella tal-Ftajjar ikun hemm Adorazzjoni li tibda bit-talba tar-Ruzarju.

Infakkru fl-Arbural li qed isir b’risq il-Pro[etti tal-Parrocca. Min irid jista’ joffri s-somma ta’ 10 fix-xahar billi jinkiteb mal-Kappillan jew ma’ Indri Micallef.

Din il-gimgha marru jiltaqghu mal-Mulej: DunTeddy Cumbo, Anjeze Psaila, Maria Carmela Bowell. Aghtihom O Mulej

Fuljett Parrokkjali

LEHEN IL-PARROCCA - HAL LUQA

Festa 2017

 


Aghfas Hawnsabiex tara l-Fuljett Parrokkjali - Fuljett Parrokkjali Luqa 2017-1.pdf                                                                  Aghfas Hawn sabiex tara l-fuljett FLIMKIEN 

 

Il-GENS illum

 Aghfas Hawn sabiex tara l-gazetta Il-GENS illum

Adorazzjoni