PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Avvizi - Il-Hadd 20 t'Awwissu, 2017

Ghada/Illum il-Hadd ser niccelebraw il-Festa ta’ Santa Marija b’Quddiesa quddiem il-Kappella tal-Madonna tal-Ftajjar fis-7.00 pm  Jiccelebra il-quddiesa l-Arcisqof Joseph Spiteri.

Dawk l-gharajjes li jixtieq jaghmlu il-Kors ta’ Kana fil-Parrocca taghna li jibdew f’Ottubru mitluba japplikaw fl-Ufficcju Parrokkjali waqt il-hinijiet tal-Ufficcju: It-Tnejn u l-Gimgha bejn l-4.30 pm u s-5.45 pm u t-Tlieta bejn id-9.00 am u l-11.00 am.

Nhar il-Gimgha 25 ta’ Awwissu iz-zghazagh tal-Luqa Youth Center ser jorganizzaw il-Lejla Sajfija.

Nhar il-Hadd 27 ta’ Awwissu niccelebraw il-festa tal-Madonna tac-Cintura b’quddiesa li tibda’ fil-5.30 pm.  Iqaddes Fr Deo Debono Kappillan tal-Parrocca ta’ Santu Wistin , il-Belt Valletta.

Fuljett Parrokkjali

LEHEN IL-PARROCCA - HAL LUQA

Festa 2017

 


Aghfas Hawnsabiex tara l-Fuljett Parrokkjali - Fuljett Parrokkjali Luqa 2017-1.pdf                                                                  Aghfas Hawn sabiex tara l-fuljett FLIMKIEN 

 

Il-GENS illum

 Aghfas Hawn sabiex tara l-gazetta Il-GENS illum

Adorazzjoni