PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Avvizi - Il-Hadd 22 t'Ottubru, 2017

It-Tnejn issir il-laqgha ghall-Koppji mizzewgin.  Din issir fic-Centru fis-7.00 pm.


Nhar it-Tlieta il-Membri tal-Legjun ta’ Marija ser jitolbu t-talba tar-Ruzarju fi Triq il-Papa Innocenz  fis-7.00 pm.


Nhar il-Erbgha il-Grupp Karizmatiku ser jorganizza Adorazzjoni fil-Kappella tal-Madonna tal-Ftajjar fil-5.30 pm.


Il-Hamis ser issir laqgha ghall-genituri tat-tfal li ser jaghmlu l-Ewwel Tqarbina. Il-laqgha ssir fil-Museum tas-Subien fis-7.00 pm.


Is-Sibt li gej, 28 ta’ Ottubru ser issir quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla ghall-hidma pastorali li wettaq fostna Dun Gordon bhala kappillan.  Kulhadd huwa mistieden ghal din ic-celebrazzjoni li tibda fis-6.30 pm.

Fuljett Parrokkjali

LEHEN IL-PARROCCA - HAL LUQA

Festa 2017

 


Aghfas Hawnsabiex tara l-Fuljett Parrokkjali - Fuljett Parrokkjali Luqa 2017-1.pdf                                                                  Aghfas Hawn sabiex tara l-fuljett FLIMKIEN 

 

Il-GENS illum

 Aghfas Hawn sabiex tara l-gazetta Il-GENS illum

Adorazzjoni