PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Avvizi - Il-Hadd 9 ta' Lulju, 2017

Nitolbu ghal George Pace u Andrea Schembri li mietu din il-gimgha.  Aghihom O Mulej..


Ghada/Illum wara l-Quddiesa tal-10.30 am ser indahhlu l-Vara ta’ Sant’Andrija lura fin-nicca.


Is-Sibt 15 ta’ Lulju, waqt il-quddiesa tas-6.30 pm ser niccelebraw l-40 sena mill-Ordinazzjoni Sacerdotali ta’ Dun Teddy Cumbo u d-90 sena mit-twelid ta’ Patri Timotju Azzopardi.   Wara l-quddiesa issir il-maghmudija tat-trabi.


Fl-20 ta’ Lulju ser jibdew il-lezzjonijiet tal-crafts ghall-bniet fic-Centru Parrokkjali.  Jigu ghall-quddiesa tas-6.30 pm u wara jinzlu flimkien ic-Centru.  Il-lezzjonijiet jispiccaw fit-8.30 pm. Dawk interessati mitluba jiehdu applikazzjoni mis-Sagristija wara l-quddiesa.

Fuljett Parrokkjali

LEHEN IL-PARROCCA - HAL LUQA

Festa 2017

 


Aghfas Hawnsabiex tara l-Fuljett Parrokkjali - Fuljett Parrokkjali Luqa 2017-1.pdf                                                                  Aghfas Hawn sabiex tara l-fuljett FLIMKIEN 

 

Il-GENS illum

 Aghfas Hawn sabiex tara l-gazetta Il-GENS illum

Adorazzjoni