PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Avvizi - Il-Hadd 17 ta' Settembru, 2017

Minn nhar it-Tnejn sal Gimgha se jkollna gimgha ta’ taghlim fuq iz-zuntier organizzat mis-socji tal-Museum. Il-laqghat jibdew fis-7.00pm inheggu lil kulhadd biex jattendi.

 

Nhar it-Tnejn se issir laqgha ghal-genituri tal-bniet li jattendu l-katekizmu fic-Centru Parrokkjali. Il-laqg]a se issir fic-Centru sala C fis-7.30pm.

 

Se issir harga ghal kulhadd nhar it-tlieta 26 ta’ Settembru. Tluq 8.45am. Biljetti minghand Mary Jacono.

 

Ser norganizzaw ħarġa għall-Irġiel nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru.  Nitilqu fis-6.30 pm minn quddiem il-Knisja u jkollna quddiesa u ikla buffet.  Biljetti mingħand Nenu Psaila.

Fuljett Parrokkjali

LEHEN IL-PARROCCA - HAL LUQA

Festa 2017

 


Aghfas Hawnsabiex tara l-Fuljett Parrokkjali - Fuljett Parrokkjali Luqa 2017-1.pdf                                                                  Aghfas Hawn sabiex tara l-fuljett FLIMKIEN 

 

Il-GENS illum

 Aghfas Hawn sabiex tara l-gazetta Il-GENS illum

Adorazzjoni