PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Solennita' ta' Sant' Andrija Appostlu

 Innu Popolari lil Sant' Andrija Appostlu

Kliem - Tuse' Costa
Muzika - Mro Angelo Pace

Aghfas Hawn

=============================================================================

Kurunella ta' Sant' Andrija Apostlu

Kan. Dr. Ludovik Mifsud Tommasi

Aghfas Hawn

==============================================================================

Innu ta' l-Appostli

Aghfas Hawn

===============================================================================

Antifona

Aghfas Hawn

================================================================================

Barka Sagramentali

Aghfas Hawn

Liturgija ghal matul is-sena

 

Aghfas Hawn


 

Evangelju tal-Jum

Aghfas Hawn

 

Liturgija tas-Sieghat - Brevjar

Aghfas Hawn

 

Messalin Ferjali

Aghfas Hawn