PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Siti Ohra

Ghaqdiet f'Hal Luqa

SOCJETA' FILARMONIKA 'L-UNJONI' - HAL LUQA  A.D. 1880 - http://www.unionbandmalta.org

BANDA SANT' ANDRIJA - HAL LUQA A.D. 1883 - http://www.bandasantandrija.org

CHORUS EXCELSIOR - http://www.chorusexcelsior.com

GRUPP VOLUNTIERA GIMGHA KBIRA - http://gimghail-kbiraluqa.webs.com/

ABBATINI LUQA - http://www.freewebs.com/abbatiniluqa/

KUNSILL LOKALI - http://www.luqa.gov.mt 

LUQA YOUTH CENTER - http://www.luqayouthcenter.org

SKENE - LUQA - http://www.skene.connect.to

LUQA SAINT ANDREW'S F.C. - http://www.luqastandrewsfc.org/

 

Parrocci Maltin u Ghawdxin

KATIDRAL TA' SANTA MARIJA - RABAT, GHAWDEX - http://www.gozocathedral.org.mt/

BAZILIKA KOLLEGGJATA TA' SAN GORG - RABAT, GHAWDEX - http://www.stgeorge.org.mt

PARROCCA TAL-QALB TA' GESU' - FONTANA, GHAWDEX - http://www.qalbtagesu.com

PARROCCA TA' MARIJA ANNUNZJATA - TARXIEN - http://www.tarxienparish.org/

BAZILIKA TAL-PORTO SALVO (SAN DUMINKU) - VALLETTA - http://www.sanduminku.com

BAZILIKA KOLLEGGJATA TA' SANT' ELENA  - B'KARA - http://www.bazilikasantelena.com/

KNISJA ARCIPRETALI TA' SANTA KATARINA V.M. - ZEJTUN - http://www.zejtunparish.com

KNISJA ARCIPRETALI TA' SAN PUBLIJU - FLORIANA - http://www.florianaparish.org

KNISJA ARCIPRTALI TA' SAN GORG MARTRI - HAL QORMI - http://www.parroccasangorg.org

ENCIKLOPEDIJA DWAR RAHAL GDID - http://www.rahalgdid.com

PARROCCA MATRICI TAS-SALVATUR - HAL LIJA - http://www.lijaparish.com

IR-ROTUNDA TAL-MOSTA - http://www.mostarotunda.com

KNISJA TA' SAN MARTIN - BAHRIJA - http://www.sanmartinbahrija.com

KNISJA TA' SAN PAWL - RABAT - http://www.parroccarabat.com/

 

Kazini tal-Banda

SOCJETA' MUZIKALI SANTA KATARINA V.M. - ZURRIEQ - http://www.stcatherineband.org.mt

GHAQDA MUZIKALI L'ISLE ADAM - RABAT - http://www.bandalisleadam.com/

GHAQDA MUZIKALI SANTA MARIJA - HAL GHAXAQ - http://www.santamarijaghaxaq.com

GHAQDA MUZIKALI IMPERIAL - MELLIEHA - http://www.imperialbandclub.com

GHAQDA MUZIKALI SAN GUZEPP - KIRKOP - http://www.sanguzeppkirkop.org

GHAQDA MUZIKALI MARIJA ANNUNZJATA - TARXIEN - http://www.tarxienbandclub.com

SOCJETA' FILARMONIKA 'LA STELLA' - VICTORIA, GHAWDEX - http://www.lastella.com.mt

SOCJETA' FILARMONIKA 'LEONE' - VICTORIA, GHAWDEX - http://www.leone.org.mt

 

Festi Maltin u Ghawdxin

IL-FESTI MALTIN - http://www.freewebs.com/festi/

CITTA' PINTO, HAL QORMI - http://www.cittapinto.com

KUMITAT FESTA SAN DUMINKU - VITTORIOSA - http://www.stdominic-vittoriosa.com/

FESTA TA' MARIJA ANNUNZJATA - TARXIEN - http://www.freewebs.com/gabrielangelus/

SOCJETA' SANT' ANDRIJA - HAL LIJA - http://www.santandrijalija.com

FESTA TA' SANTA MARIJA  - MQABBA - http://www.freewebs.com/santamarija_mqabba

FESTA TA' SANTA MARIJA  - MQABBA - http://www.freewebs.com/stmarymqabba06/

FESTA TA' MARIJA IMMAKULATA - BORMLA - http://www.festabormla.cjb.net

FESTA TA' MARIJA IMMAKULATA - HAMRUN - http://www.festakuncizzjonihamrun.com

FESTA TAL-MADONNA TAL-KARMNU - FGURA - http://www.fgurakfe.cjb.net/

FESTA TA' MARIJA IMMAKULATA - BORMLA - http://www.freewebs.com/mat_812/

GHAQDA TAL-PAWLINI - VALLETTA - http://www.sanpawlmalta.com

GHAQDA TA' L-ARMAR MARIJA ANNUNZJATA - TARXIEN - http://www.stillieritarxien.com

FESTA TA' MARIJA ANNUNZJATA - TARXIEN - http://www.freewebs.com/tarxienfest/

GRUPP TA' L-ARMAR 6 TA' DICEMBRU - SIGGIEWI - http://www.armarsiggiewi.com

FESTA TAL-MADONNA TAL-KARMNU - BALLUTA - http://www.freewebs.com/sliemaoutsiders

FESTI TAL-BELT VICTORIA - http://www.freewebs.com/festirabtin/

FESTA TA' SAN BARTILMEW APPOSTLU - HAL GHARGHUR - http://www.freewebs.com/gharghur_vsb/

FESTA TAL-MADONNA TA' LORETO - GHAJNSIELEM - http://www.gsmyouths.com

KAPPELLA TAL-LUNZJATA - GUDJA - http://www.freewebs.com/gudjamalta/

FESTA TA' SAN GUZEPP - HAL GHAXAQ - http://www.festasanguzeppghaxaq.net.tf/

FESTA TA' SANTA MARIJA - HAL GHAXAQ - www.freewebs.com/festatitularighaxaq

KUMMISJONI ZGHAZAGH PAWLINI RABTIN - http://www.zghazaghrabtinpawlini.com

FESTA TAL-MADONNA TAD-DUTTRINA - HAL TARXIEN -  http://www.freewebs.com/tad-duttrina/

CENTRU 19 TA' NOVEMBRU 1944 - BORMLA - http://kuncizzjonibormla.cjb.net/

FESTA TAL-MADONNA TAL-KARMNU - VALLETTA - http://www.talkarmnuvalletta.webs.com/

FESTA TA' SAN PIETRU APPOSTLU - B'BUGIA - http://www.sanpietru.webs.com/

FESTI SOLENNI TAL-GIMGHA MQADDSA - BORMLA - http://www.freewebs.com/gfbormla

FESTI SOLENNI TAL-GIMGHA MQADDSA - VALLETTA - http://www.freewebs.com/gimghalkbiravalletta/

FESTI SOLENNI TAL-GIMGHA MQADDSA - PAOLA - http://www.freewebs.com/goodfriday-rahalgdid/

WIRJIET TAL-GIMGHA MQADDSA - http://www.holyweekmalta.com

WIRJA TAL-GIMGHA MQADDSA- ST VENERA - http://www.freewebs.com/holyweeksantavenera/

IL-GIMGHA L-KBIRA F'MALTA - http://goodfridaymalta.webs.com/index.htm

HAL GHAXAQ U L-FESTI TIEGHU - http://www.freewebs.com/festighaxaqmain/

SFUMAR U PITTURA - http://www.freewebs.com/sfumar

TAGHRIF DWAR IR-RAHAL TAN-NADUR (GHAWDEX) - http://www.nadurjana.com/

GRUPP TAL-QNIEPEN SAN BASTJAN - HAL QORMI - http://www.gruppqniepensbqormi.cjb.net./

FRATELLANZA TAS-SS.mu SAGRAMENT - HAL TARXIEN - http://www.freewebs.com/sagrament/

FRATELLANZA TAC-CINTURA U SAN ANTON ABBATI, RABAT - http://www.amcsaa-rabat.webs.com/

 

Siti ohra

L-ISTAT TAL-VATIKAN - http://www.vatican.va/

L-ARCIDJOCESI TA' MALTA - http://www.maltachurch.org.mt/  /  http://www.maltadiocese.org

ID-DJOCESI T'GHAWDEX - http://www.gozodiocese.org/

L-ARCIDJOCESI T'AMALFI - http://www.diocesiamalficava.it/

IL-KATIDRAL TA' PATRAS - www.infocenterpatras.gr

IL-FESTA TA' SANT' ANDRIJA FI GRICIGNANO  -  http://www.pupia.tv/

FAKULTA' TAT-TEOLOGIJA - http://www.um.edu.mt/theology/

GHAQDA DILETTANTI MUDELLI TA' KNEJJES - http://www.freewebs.com/ghaqda_dilettanti_knejjes/

L-ARTISTI CAMILLERI CAUCHI - http://www.camillericauchi.com/

IL-KULT TA' SAN MIKIEL ARKANGLU - http://www.freewebs.com/archangelmike/

GMC STAINED GLASS - http://www.geocities.com/gmcgozo/

http://www.malta.co.nr

http://www.marioflagmaker.com

http://www.aboutmalta.com

http://www.searchmalta.com

http://www.mol.net.mt

http://www.peterdarmanin.com